CENTRUM MEDYCZNE W CHOJNICACH

Jak do nas dojechać

nfz

Gruźlica

  Dnia 24 marca obchodzimy Światowy Dzień Gruźlicy.

Szczególnie w tym dniu każdy powinien zapoznać się z nadal groźnym problemem zdrowotnym dotyczącym gruźlicy. W organizacji walki z gruźlicą doniosłe znaczenie ma profilaktyka i wczesne wykrywanie choroby.

Gruźlica jest chorobą zakaźną i epidemiczną. Źródłem zakażenia jest chory człowiek, odkrztuszający z plwociną prątki. Zakażenia mogą być bezpośrednie od chorego prątkującego lub też pośrednie przez kontakt z zakażonymi przedmiotami, np. bielizną, pokarmami itp.

Najczęściej dochodzi do zakażenia przez kropelki, gdy chory mówi, kaszle i kicha. W ten sposób dochodzi do rozsiewania prątków gruźlicy. Można się również zakazić drogą wziewną, gdy wyschnięta plwocina, która zawiera prątki unosi się w powietrzu z kurzem. Płód lub noworodek może się zakazić od matki w ciąży lub w czasie porodu, gdy matka ma gruźlicę narządów rodnych. Także w przypadku gruźlicy wymienia u krowy można się zakazić pijąc mleko.

Najczęściej zakażenia gruźlicze umiejscowione są w płucach. Wyodrębniamy następujące postacie gruźlicy płuc:(pierwotna bez uchwytnych zmian w narządach, pierwotna węzłów chłonnych tchawiczo- oskrzelowa i gruźlica węzłowo płucna, ostra gruźlica prosówkowa, gruźlica płuc guzkowa i włóknista guzkowa ograniczona, gruźlica płuc naciekowa, zapalenie płuc serowate, gruźlica płuc przewlekła włóknisto-jamista, marskość gruźlica płuc, gruźlicze zapalenie opłucnej suche i wysiękowe).

Objawy gruźlicy:

Początek może być powolny i bezobjawowy. Wykrywa się ją raczej przez przypadek. We wczesnej diagnostyce dużą role odgrywają okresowe badania radiologiczne całej ludności, które pozwalają wykryć chorobę już we wczesnym stadium.

Gruźlica płuc może objawiać się ogólnym niedomaganiem, brakiem łaknienia, osłabieniem, potami, stanami podgorączkowymi. Do częstych objawów należy kaszel. Na początku kaszel może być suchy, płytki i występować rano. Później kaszel jest trudny i bardzo męczący. Odkrztuszanie plwociny świadczy o toczącym się procesie chorobowym. Niekiedy pierwszym objawem gruźlicy jest krwioplucie, spowodowane krwawieniem ze świeżego nacieku gruźliczego.

Leczenie gruźlicy:

Każdą czynną postać gruźlicy leczy się lekami przeciwprątkowymi, czyli tuberkulostatykami. Środki te osłabiają żywotność prątków oraz ich zdolność do rozmnażania się. Niektóre z tych leków wywołują w prątkach zmiany degeneracyjne i działają bakteriobójczo. We wczesnych postaciach gruźlicy obowiązuje długotrwałe leczenie lekami przeciwprątkowymi, co najmniej przez półtora roku. Konieczne są również badania kontrolne w czasie których lekarz ocenia stan kliniczny i ustala dalsze leczenie.

W ostrych postaciach gruźlicy stosuje się również kortykosteroidy ze względu na ich działanie przeciwzapalne i przeciwimmunizacyjne.

przygotowała - Edyta Lutowska
na podstawie "Choroby wewnętrzne" Wojciech Pędich

Żóltaczka

Potocznie mianem żółtaczki zakaźnej określa się wirusowe zapalenie wątroby WZW.

WZW to jednostka chorobowa, w której dochodzi do uszkodzenia wątroby na skutek zakażenia jednym z wirusów. Do najczęstszych zakażeń dochodzi najczęściej przez wirusy typu
 

        HAV - żółtaczka pokarmowa typu A

        HBV - żółtaczka zakaźna typu B

        HCV - żółtaczka zakaźna typu C

Do ogólnych objawów wirusowego zapalenia wątroby należą:

- żółte zabarwienie skóry

- stany podgorączkowe

- bóle mięśni, stawów, kości

- brak apetytu, nudności, wymioty

- osłabienie

- bóle w prawym podżebrzu

- świąd skóry

U większości pacjentów WZW może przebiegać bez żółtaczki przypominając objawy grypy, zatrucia pokarmowego, choroby wrzodowej. Może również przebiegać bezobjawowo, a o przebytym zakażeniu dowiadujemy się przy okazji, np. zrobienie badania HBS, HCV, HAV.

 

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY typu B

Wirusowe Zapalenie Wątroby typu B tzw. ”żółtaczka wszczepienna”

Do zakażenia dochodzi poprzez wniknięcie wirusa do organizmu wraz z zakażoną krwią lub innymi płynami ustrojowymi. Okres wylęgania to od 6 tyg. do 6 miesięcy.

Bardzo często do zakażeń dochodzi w:

- salonie kosmetycznym

- zakładach fryzjerskich

- podczas zabiegów operacyjnych

- podczas stosunków płciowych

- w gabinecie dentystycznym

- podczas kontaktu z krwia

WZW typu B jest jedną z najpoważniejszych chorób zakaźnych, większość osób, która zachoruje na WZW typu B STAJE SIĘ PRZEWLEKŁYMI NOSICIELAMI WIRUSA.

W Polsce żyje około 500 000 nosicieli wirusa WZW typu B.

Nosiciele mogą stać się źródłem zakażenia innych osób.

Najczęstsze powikłania po przechorowaniu to:

- marskość wątroby

- rak wątroby

Przed WZW typu B można się zabezpieczyć poddając się szczepieniu.!!!

Szczepienie przeciwko WZW typu B jest szczególnie zalecane:

- osobom, które ze względu na wykonywaną pracę narażone są na uszkodzenie ciągłości tkanek

- pacjentom przed zabiegami operacyjnymi

- dzieciom i młodzieży nie objętej kalendarzem szczepień ochronnych

- osobom w starszym wieku

- osobom o różnych orientacjach seksualnych oraz utrzymujących częste stosunki seksualne z innymi partnerami


WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY typu C

Wiele osób nawet nie wie, że cierpi na zakażenie wirusem wątroby typu C.

Do zakażenia dochodzi drogą pozajelitową

Do ryzyka należą:

- narkomani

- pacjenci, poddani transfuzji krwi

- osoby o licznych kontaktach seksualnych

- osoby z otoczenia chorych

- pracownicy służby zdrowia

- pacjenci dializujący się

Objawy:

Przebieg jest skryty bez specyficznych objawów klinicznych.

Podwyższona aminotransferaza alaninowa (alat), w badaniach wykrywamy przeciwciała hcv. Częstym objawem stanu zapalnego wątroby jest osłabienie, brak apetytu, mdłości, wymioty, bóle stawowo mięśniowe, stany podgorączkowe. Chorobę myli się z grypą, dyspepsją. Bagatelizując powyższe objawy chory zgłasza się do lekarza z nieodwracalnymi zmianami wątroby!!!

Następstwa zakażenia to: marskość wątroby, rak wątrobowo-komórkowy. Leczenie jest długotrwałe i bardzo kosztowne. Często dochodzi do nawrotów choroby.

Obecnie brak skutecznej szczepionki przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY typu A,

tzw. "żółtaczka pokarmowa"

Zakażenie następuje poprzez spożycie zanieczyszczonej wirusem wody pitnej oraz surowych nie mytych pokarmów. Zachorowaniu sprzyja bliski kontakt z osobami zakażonymi wirusem. Chorzy podlegają obowiązkowej hospitalizacji.

Drogi zakażenia:

- droga pokarmowa

- inne drogi zakażenia np. po przetoczeniu krwi są rzadkie.

Okres wylęgania choroby to od 2 do 6 tygodni. Komórki wątrobowe zostają uszkadzane przez namnażające się wirusy.

Przebieg choroby

- u większości osób przebieg choroby jest łagodny lub zupełnie bezobjawowy

- ciężej chorują osoby dorosłe

- nie występują przewlekłe powikłania ani odległe następstwa

- nie powoduje nosicielstwa

Zapobieganie i profilaktyka

- mycie rąk i stosowanie podstawowych zasad higieny osobistej

- spożywanie przegotowanej wody pitnej oraz mleka i innych produktów spożywczych

- nadzór sanitarny nad ujęciami wody, zakładami produkcyjnymi, szambami.

Przeciwko WZW typu A dostępna jest szczepionka.

 

ABY OCHRONA PRZED WZW typu A, WZW typu B, BYŁA DŁUGOTRWAŁA WYMAGANE JEST SZCZEPIENIE ZGODNE Z ZALECANYM PRZEZ PRODUCENTA SZCZEPIONKI SCHEMATEM SZCZEPIENIA.

 

ŻÓŁTACZKI NIE MUSISZ SIĘ BAĆ TYLKO WTEDY, GDY SIĘ ZASZCZEPISZ!

Każdy, kto chce wygrać z wirusem żółtaczki powinien zaszczepić się szczepionką WZW typu B, która przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci.

Szczególnie zachęcamy osoby wyjeżdżające za granicę, poddające się zabiegom z naruszeniem ciągłości tkanek, osoby z grupy ryzyka.

Wszystkich, którzy chcą ustrzec się groźnego wirusa zapraszamy na szczepienie do Przychodni „ESKULAP” do gabinetu zabiegowego na I piętrze pok. 139 od 8:30 do 18:00.

 

Opracowała: Edyta Lutowska

Ptasia grypa


Ptasia grypa jest chorobą zakaźną, która występuje u ptactwa. Wywołuje ją szczep wirusa grypy typu A.

Występuje na całym świecie, a na zakażenie podatne są prawie wszystkie ptaki. Jest bardzo niebezpieczna, gdyż może spowodować epidemie i śmierć masowej ilości ptaków.

Ptasia grypa może występować również u ludzi, ale bardzo sporadycznie. Pierwsze zakażenie u ludzi wirusem H5N1 miało miejsce w Hong-Kongu w 1997 roku, gdzie zachorowało 18 osób z których 6 zmarło. Stwierdzono, że główną przyczyną choroby u ludzi był bliski kontakt z żywym, zakażonym drobiem.

Objawy ptasiej grypy wg WHO można pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Objawia się m.in. gorączką (powyżej 38 stopni), kaszlem, bólem gardła, bólami mięśniowymi, bólami oczu. Może doprowadzić do zapalenia płuc.

Objawy u ptaków występują nagle. Brak apetytu, osłabienie, stroszenie piór i gorączka.

 

Aby ustrzec się ptasiej grypy należy dostosować się do poniższych zaleceń, wydanych przez PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ!!!

 

- spożywaj mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temp. minimum 70 stopni.

- myj dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem(deski, noże, talerze)-pamiętaj, że zamrażanie mięsa nie niszczy wirusa!

- nie dotykaj bez odpowiedniego zabezpieczenia martwych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków dzikich ani ubitego drobiu. Przede wszystkim dopilnuj, aby tego nie robiły dzieci!

- zadbaj o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania

- myj ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem zarówno dzikim jak i hodowlanym.

- pamiętaj, aby surowe mięso drobiowe nie miało styczności z innymi produktami żywnościowymi

- przypominamy o przestrzeganiu zakazu przywozu z zagranicy żywego lub martwego ptactwa, drobiu i wyrobów drobiarskich, jaj, nieprzetworzonych piór i ich części, pierza, puchu oraz trofeów myśliwskich

 

BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAJ ZALECEŃ WYDAWANYCH PRZEZ PRZEDSTAWICIELI INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ I PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ!!!

Opracowała: Edyta Lutowska (na podstawie zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Cytologia

Badanie cytologiczne szyjki macicy pojawiło się w latach czterdziestych, dlatego zgony z powodu raka szyjki macicy zmalały o 70 %. Badanie to jest rutynowe. Wykonuje je lekarz ginekolog.

Polega ono na pobraniu rozmazu złuszczonych komórek nabłonka szyjki macicy, utrwaleniu oraz wybarwieniu. Tak uzyskany preparat ocenia się w badaniu mikroskopowym.

Celem badań cytologicznych rozmazów z części pochwowej szyjki macicy jest ocena czy złuszczające się komórki są prawidłowe czy patologiczne.

Cytologia jest bardzo dobrym badaniem profilaktycznym, które pozwala wykryć w rozmazie komórki nowotworowe.

Wyróżniamy V grup cytologicznych:

Grupa 1

- jest to grupa prawidłowa, gdzie rozmaz zawiera prawidłowe tkanki (wynik niepodejrzany)

Grupa 2

- wykazuje stan zapalny, który nie jest groźny, jednak należy podjąć leczenie przeciwzapalne. Często występuje u pacjentek z nadżerką.

Grupa 3

- są to już ciężkie zmiany zapalne lub zwyrodnieniowe oraz takie, które są podejrzane o zmiany nowotworowe (wynik podejrzany, ale nie pewny)

Grupa 4

- w obrazie widać komórki o cechach dysplazji (duże podejrzenie o raka płaskonabłonkowego)

Grupa 5

- inwazyjny rak płaskonabłonkowy

BADANIU PROFILAKTYCZNEMU POWINNY PODDAĆ SIĘ WSZYSTKIE KOBIETY OD 20 R. Ż

Szczególnie osoby z grupy ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy!

- kobiety z obciążeniem genetycznym, u których na nowotwór szyjki macicy zachorowali siostra matka, babcia

- kobiety, u których występują częste infekcje grzybicze i bakteryjne dróg rodnych

- kobiety z obfitymi, nawracającymi upławami

RÓB JĄ RAZ DO ROKU ! PRZESTRZEGAJ TEGO TERMINU!

Tylko od regularnych badań cytologicznych zależy twoje zdrowie i życie. Badania te w dużym stopniu pozwolą uchronić cię przed groźnymi chorobami narządów płciowych.

Właśnie dzięki cytologii nawet gdy okaże się że jesteś chora schorzenie zostanie szybko wykryte, a leczenie będzie szybkie i tanie!!!

Opracowała: Edyta Lutowska

Profilaktyka Raka Szyjki Macicy

Cytologia - badanie, o którym nie można zapomnieć chcąc zapobiec nowotworom szyjki macicy!

Zapraszamy kobiety w wieku od 25 do 59 lat na bezpłatne badania cytologiczne. Badania wykonywane są od poniedziałku do piątku w Poradni "K" Przychodni "ESKULAP". Bliższe informacje pod numerem telefonu 052 395 12 52.

Serdecznie zapraszamy!!!

 

Kleszcze

Kleszcze są to pajęczaki z rzędu roztoczy.

Mogą czekać na swą ofiarę bardzo długo, nawet kilka miesięcy. Występują na niskich roślinach (trawach, krzewach). Lubią umiarkowaną lub wysoką wilgotność, dlatego nie ma ich w suchych, sosnowych lasach.
Kleszcz jest bardzo malutki, ale bardzo niebezpieczny.Jeśli kleszcz jest zakażony bakterią „krętek” to podczas ssania krwi ofiary może wywołać u niej grozne choroby tj. boleriozę oraz wirusowe kleszczowe zapalenie zapalenie mózgu.

Przeciwko kleszczowego zapalenia mózgu jest bardzo skuteczna szczepionka, która zapobiega tej ciężkiej chorobie. Przeciwko boleriozie niestety nie ma szczepionki, dlatego choroba ta musi być leczona antybiotykami. Leczenie jest długotrwałe.

 
Objawy boleriozy:

-zaczerwienienie, które się stopniowo powiększa w miejscu ukąszenia

-wysoka gorączka

-silne bóle głowy

-wymioty

-sztywność karku

-następstwem są zmiany neurologiczne

 

Na świecie występuje ok. 800 gatunków kleszczy. Osiem z nich jest bardzo grozna.

Ukąszenia kleszcza najczęściej nie czujemy. Gdyz znieczula on miejsce, gdzie przekłuwa skórę. Znajdujemy go najczęściej przypadkowo. Warto po spacerze obejrzeć całe ciało szczególnie w pachwinach, pod piersiami, pod pachami, za uszami.

Kleszcza należy usunąć jaknajszybciej, najlepiej w ciągu 24 godzi, gdyż w tym czasie nie dochodzi jeszcze do zakażenia.Jeżeli jednak pojawi się czerwona obwódka wokół miejsca ukąszenia należy zgłosić się do lekarza.

Opracowała: Edyta Lutowska